Nonlinear Functional Analysis of Boundary Value Problems: Novel Theory, Methods, and Applications
VOL. 2012 · NO. SI11 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Front Matter
Yong Hong Wu, Lishan Liu, Benchawan Wiwatanapataphee, Shaoyong Lai
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), (2012) DOI: 10.1155/2013/158358 Open Access
No abstract available
Articles
Nguyen Dinh Binh
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/272145 Open Access
Meng Wu, Yue Zhong
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/158126 Open Access
Xinguang Zhang, Lishan Liu, Benchawan Wiwatanapataphee, Yonghong Wu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/512127 Open Access
Changjin Xu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/264870 Open Access
A. A. Soliman
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/527467 Open Access
Lihong Zhang, Guotao Wang, Guangxing Song
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-26, (2012) DOI: 10.1155/2012/717235 Open Access
Tunhua Wu, Xinguang Zhang, Yinan Lu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/797398 Open Access
Wei Wang, Li Huang
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/723507 Open Access
Yujun Cui, Jingxian Sun
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/305279 Open Access
Meng Wu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/164876 Open Access
J. Caballero, I. Cabrera, K. Sadarangani
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/303545 Open Access
Z. Pashazadeh Atabakan, A. Kılıçman, A. Kazemi Nasab
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/960289 Open Access
Ge Bin
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/468980 Open Access
Guotao Wang, Bashir Ahmad, Lihong Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/356132 Open Access
Zuoshi Xie, Yuanfeng Jin, Chengmin Hou
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/143914 Open Access
Pan Zheng, Chunlai Mu, Dengming Liu, Xianzhong Yao, Shouming Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/109546 Open Access
Yongqiang Fu, Lifeng Guo
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-26, (2012) DOI: 10.1155/2012/421571 Open Access
Genaro López, Victoria Martín-Márquez, Fenghui Wang, Hong-Kun Xu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-25, (2012) DOI: 10.1155/2012/109236 Open Access
Hua Su, Lishan Liu, Yonghong Wu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/572172 Open Access
Jiqiang Jiang, Lishan Liu, Yonghong Wu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-21, (2012) DOI: 10.1155/2012/696283 Open Access
Zheng Yin, Feng Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/216320 Open Access
Yu-Cheng An, Hong-Min Suo
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/532430 Open Access
Xiang'ou Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-7, (2012) DOI: 10.1155/2012/682436 Open Access
Zhiyuan Li, YuLan Wang, Fugui Tan, Xiaohui Wan, Tingfang Nie
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-7, (2012) DOI: 10.1155/2012/984057 Open Access
Fengjuan Meng
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/469382 Open Access
Shaoyong Lai, Aiyin Wang
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-15, (2012) DOI: 10.1155/2012/872187 Open Access
Hua Luo, Chenghua Gao
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/798796 Open Access
Nan Li
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/568404 Open Access
Ying Wang, YunXi Guo
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-23, (2012) DOI: 10.1155/2012/840919 Open Access
Yongqing Wang, Lishan Liu, Yonghong Wu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI11), 1-12, (2012) DOI: 10.1155/2012/149849 Open Access
Back to Top