Modeling, Analysis, and Applications of Complex Systems
VOL. 2012 · NO. SI10 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yunpeng Xiao, Bai Wang, Yanbing Liu, Zhixian Yan, Xian Chen, Bin Wu, Guangxia Xu, Yuanni Liu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/208791 Open Access
Qiang Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/579543 Open Access
Xiangjun Zhao, Xiaoyang Liu, Mei Lu
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-23, (2012) DOI: 10.1155/2012/264137 Open Access
Zhong Zhang, Lixia Ye
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/796104 Open Access
Ziwen Jiang, Deren Xie
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-23, (2012) DOI: 10.1155/2012/475801 Open Access
Xiaoling Han, Jia Xu, Guowei Dai
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/804619 Open Access
Jie Fan, Jihuan He
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-7, (2012) DOI: 10.1155/2012/354701 Open Access
Xiaofang Hu, Shukai Duan, Lidan Wang
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/405739 Open Access
Zhong Zhang, Lixia Ye
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/736408 Open Access
Lidan Wang, Shukai Duan
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/726927 Open Access
Junjian Huang, Chuandong Li, Wei Zhang, Pengcheng Wei, Qi Han
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/236830 Open Access
M. Rajchakit, P. Niamsup, T. Rojsiraphisal, G. Rajchakit
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/587426 Open Access
Li Xiao, Xiaofeng Liao, Huiwei Wang
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/274735 Open Access
Li Wan, Qinghua Zhou, Jizi Li
Abstr. Appl. Anal. 2012 (SI10), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/369725 Open Access
Back to Top