Modeling of Water Quality, Quantity, and Sustainability
VOL. 2014 · NO. SI18 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yongping Li, Guohe Huang, Yuefei Huang, Xiaosheng Qin
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-3, (2014) DOI: 10.1155/2014/135905 Open Access
No abstract available
Yolanda Bolea, Vicenç Puig, Antoni Grau
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/197907 Open Access
Yuanjian Wang, Xudong Fu, Guangqian Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/852174 Open Access
Halil Karahan, Serdar Iplikci, Mutlu Yasar, Gurhan Gurarslan
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/714213 Open Access
Aipeng Jiang, Qiang Ding, Jian Wang, Shu Jiangzhou, Wen Cheng, Changxin Xing
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/908569 Open Access
T. L. Qin, D. H. Yan, G. Wang, J. Yin
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/673485 Open Access
Fanping Zhang, Huichao Dai, Deshan Tang
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/910196 Open Access
Y. Q. Huang, S. L. Nie, H. Ji
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-19, (2014) DOI: 10.1155/2014/146413 Open Access
Gurhan Gurarslan
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/396738 Open Access
Wei Zhang, Qiong Jia, Xiaowen Chen
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/948731 Open Access
Shengzhi Huang, Jianxia Chang, Qiang Huang, Yimin Wang, Yutong Chen
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/127067 Open Access
Liudong Zhang, Ping Guo, Shiqi Fang, Mo Li
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/105391 Open Access
Cui Shen, Huang Qiang
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/827120 Open Access
Carlos Javier Villa Alvarado, Eladio Delgadillo-Ruiz, Carlos Alberto Mastachi-Loza, Enrique González-Sosa, Ramos Salinas Norma Maricela
J. Appl. Math. 2014 (SI18), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/586872 Open Access
Back to Top