Game Theory and Applications in Economics
VOL. 2014 · NO. SI10 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Pu-yan Nie, Takashi Matsuhisa, X. Henry Wang, Pei-ai Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/936192 Open Access
No abstract available
Shun Shindo, Nobuo Matsubayashi
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/949470 Open Access
R. Pablo Arribillaga, Jordi Massó, Alejandro Neme
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-20, (2014) DOI: 10.1155/2014/190614 Open Access
Agnès Bialecki, Eléonore Haguet, Gabriel Turinici
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/268427 Open Access
Youguang Xu
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/152060 Open Access
J. Durieu, P. Solal
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/415686 Open Access
Pei-ai Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/901363 Open Access
Dongshuang Hou, Theo Driessen
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/249543 Open Access
Zheng-xun Tan
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/216193 Open Access
Minsuk Kwak, Traian A. Pirvu, Huayue Zhang
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/408685 Open Access
Chaoqun Ma, Debin Liu, Zhongbao Zhou, Wei Zhao, Wenbin Liu
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/747596 Open Access
Jinhui Pang, Xiang Chen
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/639684 Open Access
Gang Xie, Wuyi Yue, Shouyang Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/848593 Open Access
Xu Hong-lin, Yan Han-bing, Gao Cui-fang, Zhu Ping
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/874708 Open Access
Yongcong Yang
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/536370 Open Access
Jinhui Pang, Xiang Chen, Shujin Li
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/231508 Open Access
Patrick L. Leoni
J. Appl. Math. 2014 (SI10), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/453168 Open Access
Back to Top