Mathematical Modeling and Optimization of Industrial Problems
VOL. 2014 · NO. SI16 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Xiaoyan Wang, Chunping Hou
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/428602 Open Access
Pengji Zhou, Wei Zheng
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/370917 Open Access
Tatpong Katanyukul, Edwin K. P. Chong
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/238357 Open Access
Yi Wang, Ji-jun Gu, Chen An, Meng-lan Duan, Ning He
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/801781 Open Access
Felipe Augusto Moreira da Silva, Antonio Carlos Moretti, Anibal Tavares de Azevedo
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/964120 Open Access
Linsheng Huo, Chunxu Qu, Hongnan Li
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/527530 Open Access
Cunwu Han, Dehui Sun, Song Bi, Lei Liu, Zhengxi Li
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/642673 Open Access
Xiao-Hua Tan, Jian-Yi Liu, Jia-Hui Zhao, Xiao-Ping Li, Guang-Dong Zhang, Chuan Tang, Li Li
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/105636 Open Access
Farzad Tahriri, Siti Zawiah Md Dawal, Zahari Taha
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-19, (2014) DOI: 10.1155/2014/179085 Open Access
Dohoon Kim
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/952046 Open Access
Lei Si, Xin-hua Liu, Chao Tan, Zhong-bin Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/797432 Open Access
Yahui Gan, Xianzhong Dai, Donghui Dong
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/576420 Open Access
Pedro Santos, Daniel Teixidor, Jesus Maudes, Joaquim Ciurana
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/439091 Open Access
Young-Chul Park, Seung-Kul Baek, Bu-Kyo Seo, Jong-Kyu Kim, Kwon-Hee Lee
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/942645 Open Access
Farnaz Barzinpour, Mohsen Saffarian, Ahmad Makoui, Ebrahim Teimoury
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-17, (2014) DOI: 10.1155/2014/239868 Open Access
Xiaohua Gu, Taifu Li, Zhiqiang Liao, Liping Yang, Ling Nie
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/317130 Open Access
Peng Han, Jinkuan Wang, Yan Li, Yinghua Han
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/808549 Open Access
Stephen M. Akandwanaho, Aderemi O. Adewumi, Ayodele A. Adebiyi
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/818529 Open Access
Andronicus A. Akinyelu, Aderemi O. Adewumi
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/425731 Open Access
Hongjun Zhu, Qinghua Han
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/542343 Open Access
Hongyan Zhu, Suying Han
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/294657 Open Access
Jonas Asprion, Oscar Chinellato, Lino Guzzella
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/341716 Open Access
F. R. B. Cruz, T. van Woensel
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/374962 Open Access
Dong Xiao, Jichun Wang, Huixin Tian
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/298218 Open Access
Chunxiao Zhang, Congrong Guo, Shenghui Yi
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/304217 Open Access
Lianxia Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/747419 Open Access
O. M. Bamigbola, M. M. Ali, K. O. Awodele
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/146937 Open Access
A. Mirsalehy, M. R. Abu Bakar, G. R. Jahanshahloo, F. Hosseinzadeh Lotfi, L. S. Lee
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/974075 Open Access
Kerui Weng, Zi-hao Xu
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/621487 Open Access
Shuhuan Wen, Jingwei Yang, Ahmad B. Rad, Shengyong Chen, Pengcheng Hao
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/520627 Open Access
Xia-Guang Zeng, Meng-Lan Duan, Chen An
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/298281 Open Access
Fu-Kwun Wang, Feng-Tai Liu
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/987054 Open Access
Kanagi Kanapathy, Kok Wei Khong, Rob Dekkers
J. Appl. Math. 2014 (SI16), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/542606 Open Access
Back to Top