Mathematical Approaches in Advanced Control Theories 2013
VOL. 2014 · NO. SI15 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Baocang Ding, Weihai Zhang, Tianming Liu, Xianxia Zhang, Dewei Li, Tao Zou
J. Appl. Math. 2014 (SI15), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/718595 Open Access
No abstract available
A. Moutsopoulou, G. E. Stavroulakis, A. Pouliezos
J. Appl. Math. 2014 (SI15), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/430731 Open Access
Ying-ying Su, Shan Liang, Jing-zhe Li, Xiao-gang Deng, Tai-fu Li, Cheng Zeng
J. Appl. Math. 2014 (SI15), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/729763 Open Access
S. Woods, W. Szyszkowski
J. Appl. Math. 2014 (SI15), 1-16, (2014) DOI: 10.1155/2014/283565 Open Access
Back to Top