Iterative Methods and Applications
VOL. 2014 · NO. SI12 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Front Matter
Giuseppe Marino, Filomena Cianciaruso, Luigi Muglia, Claudio H. Morales, Daya Ram Sahu
J. Appl. Math. 2014 (SI12), (2014) DOI: 10.1155/2014/827064 Open Access
No abstract available
Articles
Jen-Yuan Chen, David R. Kincaid, Yu-Chien Li
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/628069 Open Access
Gurinderbir S. Sooch, Ashutosh Bagchi
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/287605 Open Access
Sergey Igorevich Kabanikhin, M. A. Shishlenin, D. B. Nurseitov, A. T. Nurseitova, S. E. Kasenov
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/786326 Open Access
Huaifa Ma, Jikai Zhou, Guoping Liang
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/486171 Open Access
Bo Han, Qinglong He, Yong Chen, Yixin Dou
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/532159 Open Access
Jürgen Geiser
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/812137 Open Access
Hongwei Jiao, Fenghui Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/414031 Open Access
Sheng Bi, Qiang Wang
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/634848 Open Access
Ekkarath Thailert, Rabian Wangkeeree, Chanoksuda Khantree
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/142671 Open Access
Jian-Ping Wu, Huai-Fa Ma
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/467672 Open Access
Pei Zhou, Gou-Jie Zhao
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/858679 Open Access
Chunyan Du, Guansheng Xing
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/845370 Open Access
Cheng Wang, Tao Tang, Dewang Chen
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/673197 Open Access
Shangtai Jin, Zhongsheng Hou, Ronghu Chi
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/307809 Open Access
Jiawen Bian, Jing Xing, Zhihui Liu, Lihua Fu, Hongwei Li
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/903426 Open Access
Mohammed Ali Alghamdi, Naseer Shahzad, Habtu Zegeye
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/580686 Open Access
Xiaotian Li, Jing Lei, Wei Liu, Erbao Li, Yanbin Li
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/146207 Open Access
Ali Konuralp, H. Hilmi Sorkun
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/678989 Open Access
Lang Wu, Dazhi Zhang, Boying Wu, Xiong Meng
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/127624 Open Access
Marwan Amin Kutbi, Jamshaid Ahmad, Akbar Azam, Ahmed Saleh Al-Rawashdeh
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/265865 Open Access
Qiaohong Jiang, Jinghai Wang, Jianhua Huang
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/238053 Open Access
Ibrahim Karahan, Murat Ozdemir
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/280158 Open Access
Di Guo, Xiaobo Qu, Meng Wu, Keshou Wu
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/595782 Open Access
F. Cianciaruso, G. Marino, A. Rugiano, B. Scardamaglia
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/473243 Open Access
Isaac Fried
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/108976 Open Access
Yasunori Kimura, Kazuhide Nakajo
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/346517 Open Access
Xiujuan Pan, Shin Min Kang, Young Chel Kwun
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/478172 Open Access
Marwan Amin Kutbi, Jamshaid Ahmad, Akbar Azam, Nawab Hussain
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/549504 Open Access
Marwan A. Kutbi, A. Amini-Harandi, N. Hussain
J. Appl. Math. 2014 (SI12), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/580297 Open Access
Back to Top