VOL. 7 · NO. 3 | 2007
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Xin Li, Xianfeng Gu, Hong Qin
Commun. Inf. Syst. 7 (3), 207-226, (2007) Open Access
Lin Lin
Commun. Inf. Syst. 7 (3), 227-264, (2007) Open Access
KEYWORDS: time delay, Linear systems, stabilization, low gain feedback
Steven J. Miller
Commun. Inf. Syst. 7 (3), 272, (2007) Open Access
Wei Zeng, Xin Li, Shing-Tung Yau, Xianfeng Gu
Commun. Inf. Syst. 7 (3), 273-286, (2007) Open Access
KEYWORDS: Conformal Spherical Parameterization, meromorphic function, High Genus Surface, Layered Sphere
Yunmin Zhu, X. Rong Li
Commun. Inf. Syst. 7 (3), 287-312, (2007) Open Access
Back to Top