Qualitative Analysis of Differential, Difference Equations, and Dynamic Equations on Time Scales
VOL. 2014 · NO. SI53 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yan Zhang, Shujing Gao, Kuangang Fan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/864678 Open Access
Cuimei Jiang, Shutang Liu, Chao Luo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/326354 Open Access
Xiu-Min Zheng, Hong-Yan Xu, Jun-Feng Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/262570 Open Access
Hua Gu, Tianqing An
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/780989 Open Access
Alexander Domoshnitsky, Roman Shklyar, Mikhail Gitman, Valery Stolbov
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/490816 Open Access
Peiguang Wang, Qing Xu, Xiaojing Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/656290 Open Access
Maria Dobkevich, Felix Sadyrbaev, Nadezhda Sveikate, Inara Yermachenko
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/594931 Open Access
Zhen-Lai Han, Yi-Bing Sun, Yan Zhao, Dian-Wu Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/629074 Open Access
Quanxin Zhang, Shouhua Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/615374 Open Access
Hanlin Chen, Zhenhui Xu, Zhengde Dai
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/378167 Open Access
Chunqing Wu, Shengming Fan, Patricia J. Y. Wong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-16, (2014) DOI: 10.1155/2014/140902 Open Access
Jiezhi Wang, Qing Zhang, Zengqiang Chen, Hang Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/781594 Open Access
Said R. Grace, Mohamed A. El-Beltagy
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/259467 Open Access
Yanqin Wang, Maoan Han
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/308768 Open Access
Petr Hasil, Robert Mařík, Michal Veselý
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/258159 Open Access
Qusuay H. Alqifiary, Soon-Mo Jung
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/483707 Open Access
Wen-Xue Zhou, Hai-zhong Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/340159 Open Access
Fan Yang, Qiqiang Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/857521 Open Access
Tingting Xu, Zhaolin Jiang, Ziwu Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/647030 Open Access
Zhaolin Jiang, Yanpeng Gong, Yun Gao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/375251 Open Access
Zhaolin Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/340803 Open Access
Shouhua Liu, Quanxin Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/475428 Open Access
Zhaolin Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/521643 Open Access
Xiaoling Fu, Huixuan Wang, Naxin Cui, Chenghui Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/341096 Open Access
Xiaoyu Jiang, Kicheon Hong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/273680 Open Access
Qi Li, Rui Wang, Fanwei Meng, Jianxin Han
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-4, (2014) DOI: 10.1155/2014/618183 Open Access
Qiuli He, Chunyan Tao, Taixiang Sun, Xinhe Liu, Dongwei Su
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-4, (2014) DOI: 10.1155/2014/760247 Open Access
Juan Li, Zhaolin Jiang, Fuliang Lu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/381829 Open Access
Zhaolin Jiang, Tingting Xu, Fuliang Lu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/418194 Open Access
Falei Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/968093 Open Access
Yuangong Sun, Taher S. Hassan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/697526 Open Access
Yang-Cong Qiu, Qi-Ru Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/351256 Open Access
Donghan Cai, Hui Ye, Longfei Gu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/395089 Open Access
Xinli Zhang, Shanliang Zhu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/747838 Open Access
Quanxin Zhang, Li Gao, Shouhua Liu, Yuanhong Yu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/943170 Open Access
Li Gao, Quanxin Zhang, Shouhua Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/914264 Open Access
Rongwei Guo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/214756 Open Access
Hongjian Xi, Taixiang Sun, Bin Qin, Hui Wu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI53), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/705893 Open Access
Back to Top