Dynamics, Control, and Optimization with Applications 2014
VOL. 2014 · NO. SI19 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Ryan Loxton, Qun Lin, Shengjie Li, Guanglu Zhou
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1, (2014) DOI: 10.1155/2014/432931 Open Access
No abstract available
Mei Choi Chiu, Hoi Ying Wong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/129474 Open Access
F. Topputo, C. Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/851720 Open Access
Juan-Ignacio Latorre-Biel, Emilio Jiménez-Macías, Mercedes Pérez de la Parte, Julio Blanco-Fernández, Eduardo Martínez-Cámara
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-16, (2014) DOI: 10.1155/2014/821707 Open Access
Jiuli Yin, Liuwei Zhao, Lixin Tian
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/650781 Open Access
L. F. Araghi, A. A. Suratgar, E. Feizi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/302542 Open Access
Chao Liu, Qingling Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/184174 Open Access
Fang Lu, Chun-Rong Chen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/792364 Open Access
Zhineng Hu, Yurong Pei, Ruikun Xie
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/189062 Open Access
Li-na Wang, Xiao-bing Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/613716 Open Access
Xiangyong Chen, Jianlong Qiu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/837431 Open Access
W. C. Shuai, K. L. Xiang, W. Y. Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-4, (2014) DOI: 10.1155/2014/307903 Open Access
Zongcheng Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/260150 Open Access
Lidong Zhang, Ximin Rong, Ziping Du
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/358623 Open Access
Monika Dryl, Delfim F. M. Torres
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/631281 Open Access
Zheng Minjie, Zhou Yujie, Yang Shenhua, Li Lina
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/569878 Open Access
Feng Ma, Mingfang Ni, Lei Zhu, Zhanke Yu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/396753 Open Access
Guojie Zheng, M. Montaz Ali
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/361904 Open Access
Xiumei Lv, Shiqin Xu, Xiaoling Tang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/801862 Open Access
Yan-Jun Liang, Shi-Liang Wu, De-Xin Gao, Xiao-Rong Xue
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/513530 Open Access
Aiyin Wang, Ls Yong, Weili Zeng, Yang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/878306 Open Access
Lu Wei-zhong, Huang Shou-jun, Yang Jun
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI19), 1-4, (2014) DOI: 10.1155/2014/509404 Open Access
Back to Top