Artificial Intelligence and Data Mining 2014
VOL. 2014 · NO. SI11 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Fuding Xie, Suohai Fan, Jianzhou Wang, Helen Lu, Caihong Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-2, (2014) DOI: 10.1155/2014/819641 Open Access
No abstract available
Zhenhai Guo, Xia Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/941648 Open Access
Jinna Lu, Hongping Hu, Yanping Bai
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/178313 Open Access
Jinming Xing, Chang Zhao, Xiao-liang Wang, Nan Xiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/971648 Open Access
Dongming Li, Wei Su, Jinhua Yang, Lijuan Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/785072 Open Access
Guangchen Liu, Yihui Luan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/402567 Open Access
Zhilong Wang, Feng Liu, Jie Wu, Jianzhou Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-31, (2014) DOI: 10.1155/2014/249208 Open Access
Yunquan Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-16, (2014) DOI: 10.1155/2014/391719 Open Access
Lijuan Zhang, Dongming Li, Wei Su, Jinhua Yang, Yutong Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/781607 Open Access
Mingzhu Tang, Chunhua Yang, Kang Zhang, Qiyue Xie
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/416591 Open Access
Hedong Xu, Jing Zheng, Ziwei Zhuang, Suohai Fan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/829602 Open Access
Jun Yang, Fei Chen, Jianchao Xi, Peng Xie, Chuang Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/375389 Open Access
Jingpei Dan, Wenbo Guo, Weiren Shi, Bin Fang, Tingping Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/137148 Open Access
Baojie Fan, Yingkui Du, Yang Cong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/189317 Open Access
Qiang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/972786 Open Access
Yuehjen E. Shao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/519705 Open Access
Xuejun Chen, Jing Zhao, Wenchao Hu, Yufeng Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-21, (2014) DOI: 10.1155/2014/984268 Open Access
Hui Qu, Ping Ji
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/943041 Open Access
Ping Jiang, Qingping Zhou, Haiyan Jiang, Yao Dong
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/183095 Open Access
Tao Chen
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/723028 Open Access
Yanqiu Sun
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/759862 Open Access
Yong Zhang, Hongrui Zhang, Jing Cai, Binbin Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/376950 Open Access
Yan Sun, Mingying He, Lizhu Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/267953 Open Access
Xiangquan Gui, Li Li, Jie Cao, Lian Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/723482 Open Access
Hui Chen, Shenghua Xiong, Xuan Ren
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/207268 Open Access
Deshan Liu, Dapeng Wang, Deqin Yan, Yu Sang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/382967 Open Access
Fuzhong Nian, Tong Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/914735 Open Access
Yi Yang, Yao Dong, Yanhua Chen, Caihong Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/504064 Open Access
Wenyu Zhang, Zhongyue Su, Hongli Zhang, Yanru Zhao, Zhiyuan Zhao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI11), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/693205 Open Access
Back to Top