Nonlinear Analysis of Dynamical Complex Networks
VOL. 2013 · NO. SI40 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zidong Wang, Bo Shen, Hongli Dong, Jun Hu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-3, (2013) DOI: 10.1155/2013/530124 Open Access
No abstract available
Lifeng Ma, Zidong Wang, Hongli Dong, Guoliang Wei
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/724018 Open Access
Zhi-Wei Liu, Hong Zhou, Zhi-Hong Guan, Wen-Shan Hu, Li Ding, Wei Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/825307 Open Access
Wangyan Li, Guoliang Wei, Hamid Reza Karimi, Xiaohui Liu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/629621 Open Access
T. Youssef, M. Chadli, H. R. Karimi, M. Zelmat
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/670878 Open Access
Xinlei Yi, Wenlian Lu, Tianping Chen
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/134265 Open Access
Yurong Liu, Hamid Reza Karimi, Xiaohui Liu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/653628 Open Access
Zhenyu Lu, Tingya Yang, Yanhan Hu, Junhao Hu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/420648 Open Access
Yurong Liu, Hamid Reza Karimi, Xiaohui Liu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/158731 Open Access
Honghua Bin, Zhenkun Huang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/707686 Open Access
Jianqiang Hu, Jinling Liang, Hamid Reza Karimi, Jinde Cao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/615947 Open Access
Yuqiang Luo, Guoliang Wei, Hamid Reza Karimi, Licheng Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/814187 Open Access
Huaiqin Wu, Sanbo Ding, Xueqing Guo, Lingling Wang, Luying Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/630623 Open Access
Zeynep Orman, Sabri Arik
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/143585 Open Access
Qiuxiang Bian, Jinde Cao, Jie Wu, Hongxing Yao, Tingfang Zhang, Xiaoxu Ling
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-16, (2013) DOI: 10.1155/2013/728606 Open Access
Shipei Huang, Zhengrong Xiang, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/961870 Open Access
Qiang Yan, Lianren Wu, Chao Liu, Xiye Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/953406 Open Access
Jincheng Wei, Peng Shi, Hamid Reza Karimi, Bo Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI40), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/738653 Open Access
Back to Top